Архив для 8 декабря, 2018

Хабсофт

Hubsoft

Лого Софт Операционная Система NMDC ADC ADCS
µHub µHub Linux, Windows, MacOSX, FreeBSD
ADCH++ ADCH++ Windows, Linux
Dtella Dtella Windows, Linux, Mac OS
FlexHub FlexHub Linux, Windows
HexHub HexHub Windows 32bit
PtokaX PtokaX BSD, Unix, Linux, Windows
VerliHub VerliHub BSD, Unix, Linux, win32-64, MacOSX

Команды Ledokol

antiadd

!antiadd <lre> <priority> <action> <flags> – Vloží antispam řetězec

 • <lre> – spam řetězec nebo lua regexp výraz
 • <priority>
  • 0 → 6 – priorita s možností výjimek
  • 7 → 9 – priorita bez výjimek
 • <action>
  • 0 – Varovat uživatele a zablokovat zprávu
  • 1 – Varovat a odpojit uživatele
  • 2 – Varovat a kopnout uživatele
  • 3 – Varovat a dočasně zabanovat uživatele podle thirdacttime
  • 4 – Předstírat, že zpráva byla odeslána
  • 5 – Upozornit Operátory ale zprávu neblokovat
  • 6 – Varovat a přesměrovat uživatele podle sixthactaddr
  • 7 – Varovat a zabanovat uživatele podle seventhacttime
  • 8 – Varovat a použít IP gag na uživatelovu IP
  • 9 – Nahradit zprávu podle ninthactrepmsg
 • <flags>
  • 1 – Kontrolovat main chat
  • 2 – Kontrolovat PM
  • 3 – Kontrolovat obojí

Příklad

Читать далее »

Конфигурация ledokol

Конфигурация Ledokol

mincommandclass

Variable Type
mincommandclass Class
Function
Prevents Ledokol operator commands from being accessed by operators with lower class.
Value Description
3 Operator
4 Cheef
5 Administrator
10 Master
Example
!ledoset mincommandclass 5

minusrcommandclass

Читать далее »

Настройка ledokol

Operator commands

Unofficial and outdated

antiadd

Command Parameters
!antiadd <entry> <priority> <action> <flags>
Function
Adds new or modifies existing antispam entry.
Parameter Description
<entry> LRE
Parameter Description
<priority> Number
0 → 6 Exceptional priorities
7 → 9 Unexceptional priorities
Parameter Description
<action> Number
0 Warn user and discard spam message
1 Warn and drop user
2 Warn and kick user
3 Warn and temporary ban user for thirdacttime
4 Pretend as spam message is successfully sent
5 Notify to feed but don’t discard spam message
6 Warn and redirect user to sixthactaddr
7 Warn and ban user for seventhacttime
8 Warn and gag user IP address
9 Replace spam message by ninthactrepmsg
Parameter Description
<flags> Number
1 Scan main chat
2 Scan private messages
3 Scan both
Example
!antiadd %.no%-ip%. 6 3 3

antilist

Читать далее »

Вверх
Перейти к верхней панели