Команды Ledokol

antiadd

!antiadd <lre> <priority> <action> <flags> – Vloží antispam řetězec

 • <lre> – spam řetězec nebo lua regexp výraz
 • <priority>
  • 0 → 6 – priorita s možností výjimek
  • 7 → 9 – priorita bez výjimek
 • <action>
  • 0 – Varovat uživatele a zablokovat zprávu
  • 1 – Varovat a odpojit uživatele
  • 2 – Varovat a kopnout uživatele
  • 3 – Varovat a dočasně zabanovat uživatele podle thirdacttime
  • 4 – Předstírat, že zpráva byla odeslána
  • 5 – Upozornit Operátory ale zprávu neblokovat
  • 6 – Varovat a přesměrovat uživatele podle sixthactaddr
  • 7 – Varovat a zabanovat uživatele podle seventhacttime
  • 8 – Varovat a použít IP gag na uživatelovu IP
  • 9 – Nahradit zprávu podle ninthactrepmsg
 • <flags>
  • 1 – Kontrolovat main chat
  • 2 – Kontrolovat PM
  • 3 – Kontrolovat obojí

Příklad

antilist

!antilist – Zobrazí seznam existujících položek v antispamu

Významy zkratek

 • P – priorita
 • A – Akce
 • F – Flag
 • O – Počet výskytů

Příklad

antidel

Command Parameters
!antidel <entry>
Function
Deletes existing antispam entry.
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!antidel %.no%-ip%.

antiexadd

Command Parameters
!antiexadd <entry>
Function
Adds antispam exception entry.
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!antiexadd whitenights%.no%-ip%.info

antiexlist

Command Parameters
!antiexlist
Function
Shows full list of existing antispam exception entries.
Acronym Meaning
O Occurrence
Example
!antiexlist

antiexdel

Command Parameters
!antiexdel <entry>
Function
Deletes existing antispam exception entry.
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!antiexdel whitenights%.no%-ip%.info

sefiadd

Command Parameters
!sefiadd <entry> <priority> <action> <type>
Function
Adds new or modifies existing search filter entry.
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Parameter Description
<priority> Number
0 → 6 Exceptional priorities
7 → 9 Unexceptional priorities
Parameter Description
<action> Number
0 Warn user and discard search request
1 Warn and drop user
2 Warn and kick user
3 Warn and temporary ban user for thirdacttime
4 Pretend as search request is successfully sent
5 Notify to feed but don’t discard search request
6 Warn and redirect user to sixthactaddr
7 Warn and ban user for seventhacttime
Parameter Description
<type> Number
1 Any file
2 Audio file
3 Compressed file
4 Document file
5 Executable file
6 Picture file
7 Video file
8 Folder
9 TTH
Example
!sefiadd favorites%.xml 9 3 1

sefilist

Command Parameters
!sefilist
Function
Shows full list of existing search filter entries.
Acronym Meaning
P Priority
A Action
T Type
O Occurrence
Example
!sefilist

sefidel

Command Parameters
!sefidel <entry>
Function
Deletes existing search filter entry.
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!sefidel favorites%.xml

sefiexadd

Command Parameters
!sefiexadd <entry>
Function
Adds search filter exception entry.
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!sefiexadd torpedo

sefiexlist

Command Parameters
!sefiexlist
Function
Shows full list of existing search filter exception entries.
Acronym Meaning
O Occurrence
Example
!sefiexlist

sefiexdel

Command Parameters
!sefiexdel <entry>
Function
Deletes existing search filter exception entry.
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!sefiexdel torpedo

myinfadd

Command Parameters
!myinfadd <type> <entry>
Function
Adds forbidden MyINFO entry.
Parameter Description
<type> ID
nick Nick
desc Description
tag Tag
conn Connection type
email Email address
share Share size
ip IP address
dns DNS
ex Exception
sup Client’s $Supports 1)
ver Client’s $Version 2)
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!myinfadd tag ^<odc

myinflist

Command Parameters
!myinflist <type>
Function
Shows full list of existing MyINFO entries.
Parameter Description
<type> ID
nick Nick
desc Description
tag Tag
conn Connection type
email Email address
share Share size
ip IP address
dns DNS
ex Exception
sup Client’s $Supports 3)
ver Client’s $Version 4)
Acronym Meaning
O Occurrence
Example
!myinflist tag

myinfdel

Command Parameters
!myinfdel <type> <entry>
Function
Deletes existing MyINFO entry.
Parameter Description
<type> ID
nick Nick
desc Description
tag Tag
conn Connection type
email Email address
share Share size
ip IP address
dns DNS
ex Exception
sup Client’s $Supports 5)
ver Client’s $Version 6)
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!myinfdel tag ^<odc

protadd

Command Parameters
!protadd <entry>
Function
Adds nick or IP address protection entry.
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!protadd ^%[vip%]

protlist

Command Parameters
!protlist
Function
Shows full list of existing user protection entries.
Acronym Meaning
O Occurrence
Example
!protlist

protdel

Command Parameters
!protdel <entry>
Function
Deletes existing user protection entry.
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!protdel ^%[vip%]

authadd

Command Parameters
!authadd <nick> <entry>
Function
Adds user IP authorization entry.
Parameter Description
<nick> Nick
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!authadd Seth ^86%.125%.94%.

authmod

Command Parameters
!authmod <id> <entry>
Function
Modifies existing user IP authorization entry.
Parameter Description
<id> ID
Parameter Description
<entry> Lua regular expression (lre): www.lua.org
Example
!authmod 3 ^86%.125%.

authlist

Command Parameters
!authlist
Function
Shows full list of existing user IP authorization entries.
Acronym Meaning
B Bad logins
G Good logins
I ID
LB Last bad IP address
Example
!authlist

authdel

Command Parameters
!authdel <id>
Function
Deletes existing user IP authorization entry.
Parameter Description
<id> ID
Example
!authdel 3

myoprank

Command Parameters
!myoprank
Function
Shows your current operator rank.
Example
!myoprank

ranexadd

Command Parameters
!ranexadd <nick>
Function
Adds rank exception entry.
Parameter Description
<nick> Nick
Example
!ranexadd BulleT

ranexlist

Command Parameters
!ranexlist
Function
Shows full list of existing rank exception entries.
Acronym Meaning
O Occurred
Example
!ranexlist

ranexdel

Command Parameters
!ranexdel <nick>
Function
Deletes existing rank exception entry.
Parameter Description
<nick> Nick
Example
!ranexdel BulleT

randel

Command Parameters
!randel <type> <entry>
Function
Deletes existing rank entry.
Parameter Description
<type> ID
chat Chat rank
share Share rank
op Operator rank
sear Search rank
word Word rank
cc Country code
all Chat, share and operator rank
Parameter Description
<entry> Text
Example
!randel chat BulleT

ranclean

Command Parameters
!ranclean <type> <limit>
Function
Cleans up rank entries that didn’t make it to a specified limit.
Parameter Description
<type> ID
chat Chat rank count
share Share rank size in GiB
op Operator rank count
sear Search rank count
word Word rank count
cc Country code 7)
Parameter Description
<limit> Number
0 All rank entries
Example
!ranclean share 500

wmforce

!wmforce <type> <nick> [message] – Force welcome message for user

wmlist

!wmlist – Welcome message list

wmdel

!wmdel <nick> – Delete user and his welcome messages

chatadd

!chatadd <nick> <description> <minclass> <maxclass> – Add chatroom

chatlist

!chatlist – Chatroom list

chatdel

!chatdel <nick> – Delete chatroom

remadd

!remadd <id> <content> <minclass> <maxclass> <destination> <interval> – Add reminder

 • id- nazev reminderu
 • minclass
 • maxclass
 • destination: 0 – mc, 1 – pm, 2 – both
 • interval – minuty

remlist

!remlist – Reminder list

remshow

!remshow <id>

remdel

!remdel <id> – Delete reminder

nopmadd

!nopmadd <nick> <action> <maxclass> <reason> – Vlozi uzivatele s blokovanym PM

nopmlist

!nopmlist – Seznam uzivatelu se zablokovanym PM

nopmdel

!nopmdel <nick> – Smaze uzivatele z blokovani PM

rcmenu

!rcmenuadd <„menu“> <„prikaz“> <destination> <minclass> <maxclass> – Vlozit polozku do menu pod pravym tlacitkem mysi

rcmenulist

!rcmenulist – Seznam polozek v menu pod pravym tlacitkem mysi

rcmenudel

!rcmenudel <identifier> – Smazat polozku z menu pod pravym tlacitkem mysi

ipwatadd

!ipwatadd <lre> <„reason“> <result> – Vlozit IP watch polozku

 • <lre> je lua regular expression pro ip nebo ip rozsah který má být sledován
 • <„reason“> poznamka, komentar
 • <result> 0 = nepovolí odesílat protocol message hubu, 1 = povoli

ipwatlist

!ipwatlist – Seznam IP watch polozek

ipwatdel

!ipwatdel <lre> – Smazat IP watch polozku

hban

!hban <lre> <reason> – Vlozi hard IP ban polozku

hbans

!hbans – Seznam hard IP ban polozek

hunban

!hunban <lre> – Smaze hard IP ban polozku

newsadd

!newsadd <text> – Add news item

newsdel

!newsdel <date> – Delete news items

repladd

!repladd <„LRE“> <„replace“> <maxclass> – add chat replacer

repllist

!repllist – list of chat replacers

repldel

!repldel <identificator> – delete chat replacer

replexadd

!replexadd <nick or ip> – add chat replacer exception

replexlist

!replexlist – list of chat replacer exceptions

replexdel

!replexdel <nick or ip> – delete chat replacer exception

respadd

!respadd <„pattern“> <„reply“> <maxclass> – Add chat responder

resplist

!resplist – Chat responder list

respdel

!respdel <pattern> – Delete chat responder

respexadd

!respexadd <nick or ip> – Add chat responder exception

respexlist

!respexlist – Chat responder exception list

respexdel

!respexdel <nick or ip> – Delete chat responder exception

offlist

!offlist – List stored offline messages

offdel

!offdel <date> – Delete offline messages by date

offclean

!offclean – Delete all offline messages

ophistory

!ophistory <lines> – Operator chat history

histclean

!histclean – Delete all history messages

cmndset

!cmndset <old command> <new command> – Change script command

cmndshow

!cmndshow

cmndreset

!cmndreset – Reset all custom commands

clog

!clog <lines>

cmndadd

!cmndadd <pattern> <class> – Add command permission

cmndlist

!cmndlist – Command permission list

cmnddel

!cmnddel <pattern> – Delete command permission

cmndexadd

!cmndexadd <pattern> – Add command notification exception

cmndexlist

!cmndexlist – Command notification exception list

cmndexdel

!cmndexdel <pattern> – Delete command notification exception

rename

!rename <old nick> <new nick> – Force custom nick for user

custdel

!custdel <nick> – Delete custom nick

regname

!regname <old nick> <new nick> – Change nick of an registered user

reglist

!reglist <class> <offset> – List of registered users by class

regfind

!regfind <incomplete nick>

regstats

!regstats

hubadd

!hubadd <address> <„name“> <owner>

hubdel

!hubdel <address>

mode

!mode <pattern> <mode>

mode

!mode

say

!say <nick> <message> – Send text in main chat from another nick

clear

!clear

gagipadd

!gagipadd <pattern> <flag> – flags: 0 both, 1 main, 2 PM

gagiplist

!gagiplist

gagipdel

!gagipdel <pattern or *>

gagccadd

!gagccadd <cc> <flags> – Vlozi country code gag

 • flag: 2 – pm, 1 – mc, 0 – both

gagcclist

!gagcclist – Country code gag seznam

gagccdel

!gagccdel <cc or *> – Smaze country code gag

userinfo

!userinfo <nick>

ulog

!ulog <type> <text> <limit>

seen

!seen <nick>

cleanup

!cleanup <type> <days> [class] – mazání záznamů z databáze

 • <type> kick, ban, unban, reg, ulog, clog, rel, anti, sefi, iplog a stats
 • <days> jak staré záznamy smazat
 • [class] například u čištění registrací omezí čištění na class 1 (při použití hodnoty 1)

příklad:

smazání všech registrací starších 60 a více dnů s nikdy nenastaveným heslem (class 0)

smazání všech banů starších 120 a více dnů

readlog

!readlog <file> <lines> – Read hub logs

ledoconf

!ledoconf – Script configuration variables

ledoset

!ledoset <variable> <value> – Change configuration variable

ledover

!ledover – Perform script update

ledohelp

!ledohelp – Script commands help

ledostats

!ledostats – Script statistics

ledokoluninstallconfirmed

!ledokoluninstallisconfirmed

User commands

mychatrank

+mychatrank – Your chat rank

mysharerank

+mysharerank – Your share rank

chatranks

+chatranks – Top chat rankers

shareranks

+shareranks – Top share rankers

opranks

+opranks – Top operator rankers

searranks

+searranks

wordranks

+wordranks – Top used words

cclive

+cclive

cchist

+cchist

reladd

+reladd <„name“> <„category“> [tth] – Add new release

reldel

+reldel <type> <name> – Delete releases

rellist

+rellist <type> <lines> [category or publisher] – List of available releases

relfind

+relfind <name> – Find release by name or category

wmset

+wmset <type> [message] – Set your welcome message

wmshow

+wmshow – Show your welcome messages

nick

+nick [nick] – Set custom nick for yourself

realnick

+realnick <nick> – Get users real nick

custlist

+custlist – Custom nick list

history

+history <lines> – Main chat history

myhistory

+myhistory <lines> – Your main chat history

mode

+mode <mode> – show chat mode

offmsg

+offmsg <nick> <message> – Offline message to user

calculate

+calculate <equation> – Calculate an equation

hubnews

+hubnews <lines> – Read hub news

showtopic

+showtopic – Current topic

showhubs

+showhubs

Chatroom commands

enter

+enter – enter chatroom

leave

+leave – leave chatroom

users

+users – chatroom userlist

help

+help – chatroom help

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вверх
Перейти к верхней панели